Week 23
Bloesem heerlijk om te ruiken wordt vaak gebruikt in poëzie als zinnebeeld voor prille schoonheid.