Week 23
“Mijn wortels” altijd voel ik ze als ik die kant oprijd. Zie ik nog iemand die ik ken van vroeger. Weet ik nog de plekjes waar we met onze jaarlijkse vakantiedag naar toe fietsen? Het Burrsemeertje of  het Haaksbergerveen. Dan praat ik weer  mijn moerstaal en voel ik me weer thuis in  mijn prachtige geboorteland.