Week 47
Wandelen in Kwintelooijen bij Veenendaal/Rehen. Een gebied waar veel zandafgravingen zijn geweest en nu een mooi natuurgebied voor recreatie. Het  gebied geïnventariseerd op vaatplanten mossen, korstmossen, paddenstoelen, vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en overige insecten-groepen. Er zijnruim 1500 soorten gevonden, waarvan meer dan er 70 opde rode lijst staan zoals het  zeldzame kleine tijm. (Thymus serpyllum)
Er was weersverandering op komst en ik kon net voor de regenbui richting huis gaan.