Week 3
Bezig met mijn foto zag ik dit blad tegen een achtergrond van bloemen en vondt het mooi als metafoor van het nieuwe jaar.
Een blad bezig zich te “ontvouwen” zoals het nieuwe jaar zich voor ons ontvouwt.

Ontvouwen
Een jaar ontvouwen
Maand voor maand,
dag voor dag,
uur voor uur,
ervaren
beleven en  aanschouwen
het is aan jou
momenten te bewaren
en je geniet
wat het leven
je biedt.