Week 45
Rood bekermos of Cladonia coccifera komt veel voor in bossen, zandverstuivingen, duinen op de heide en het groeit tussen mos en gras. Het is ongeveer een halve centimeter hoog. In dit geval kwam ik het tegen op een hek bij de wandelroute het Zwattepad in Drente.
Rood bekermos verschilt van bekermos vanwege het een roodgekleurde sporenvormende vruchtlichaam of apothecia heeft. Korstmossen zijn taaie organismen welke op de meest onwaarschijnlijke plaatsen kunnen overleven, waar de planten het niet meer redden zoals  in de woestijn of op de Zuidpool en in hooggebergte. Verwar het roodbekermos niet met de heidelucifer Cladonia floerkeana die ook felrode maar veel smallere apothecia heeft, en ook min of meer rond is.
De Engelse naam voor Heidelucifer is British soldier.