DE WATERLELIE

Ik heb de witte water-lelie lief,
daar die zoo blank is en zoo stil haar kroon
uitplooit in ’t licht.

Rijzend uit donker-koelen vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.

Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenscht niet meer….

(Frederik van Eeden)

In onze vijver hebben we een witte waterlelie.  Het mooie van de Lotusbloem is, dat zij met de wortels in modder groeit, terwijl er nooit een spoortje modder op de bloem zelf of aan de bladeren te bespeuren is. Dit wordt het ‘Lotuseffect’ genoemd.De lelie heeft een mooi symbolisch verhaal wat ik heb gelezen op de site “de witte waterlelie”

Deze puurheid staat symbool voor onze ziel, die altijd schoon zal zijn, niet onderhevig aan de problemen van ons aards leven.
Ons ego is onderhevig aan gevoelens en emoties. Het ego is niets akeligs dat we maar zo snel mogelijk kwijt moeten zien te raken. Het is een nuttig instrument om te leren bespelen in ons leven als mens. In wezen zijn wij lichtwezens in een mensenjasje. Wanneer we onze lessen geleerd hebben en ons innerlijk licht weer een beetje meer kunnen laten stralen door op positieve wijze om te gaan met dat wat wij hebben geleerd, zullen wij net als de lotus, de waterlelie, puur ons innerlijk wezen kunnen laten zien.

Hoe krachtiger ons innerlijk licht wordt, hoe gelukkiger wij ons voelen, hoe meer wij dit ook uitstralen naar onze omgeving en ook anderen daar profijt van kunnen hebben. Witte Lotus symboliseert zuiverheid van geest en geestelijke volmaaktheid en voor de Hindoes ‘de wedergeboorte’ voor Egyptenaren “de zon.”
Boeddha is geboren uit een Lotusbloem, vandaar dat Boeddha meestal op een Lotustroon wordt afgebeeld.

Het leven is vol uitdagingen die door ons ervaren kunnen worden als problemen (de donker-koelen vijvergrond, de modder,
(element Aarde) oprijzend uit het water (symbool voor stromingsmogelijkheden (energie) en reiniging, element Water)
komt de witte (pure en reine) lelie (de mens, het Hoger Zelf) uiteindelijk tot volle bloei (element Lucht)
en mag haar kroon (spiritueel bewustzijn) ontvouwen en uitplooien in alle rust in het licht  (element Vuur).(bron;de witte waterlelie)
De kikkers uit de vijver maken graag gebruik van het lelieblad.

Een roze waterlelie.